2% daň

Tak ako sme s Dunčom sľúbili, tak aj vykomáme!!!

Daruvania 2% dane sa nezadržateľne blíži a tak sme dákie užitočnie imformácie pre vás pozháňali…

Nuž tu sa:

Názov prijímateľa: AMAFILM NICOLAUS
Sídlo:  Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/ 38
IČO: 36144002
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie: Tatra Banka Liptovský Mikuláš
číslo účtu 2629714683/1100
IBAN: SK7311 0000 0000 2629714683
A ešte onô, nach sa vám tie papieruvačky ľahšie vypisujú, pridáme aj dákô tlačivko ;)

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/