Aktuality
Občianske združenie AMAFILM NICOLAUS, ktoré úspešne pôsobí v Liptovskom Mikuláši na poli amatérskeho filmu a fotografie Vás prosí o podporu a to formou, že sa rozhodnete poskytnúť podiel 2% Vašej zaplatenej dane za rok 2013 v prospech nášho združenia podľa § 50 zákona č. 593/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších noviel.
Amafilm Nicolaus je registrovaný v notárskom centrálnom registri a teda môže byť príjemcom 2% dane za zdaňovacie obdobie 2013.
Údaje potrebné do vyhlásenia o poukázaní sumy  zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane:
Názov prijímateľa:    AMAFILM NICOLAUS
Sídlo : Liptovský Mikuláš, Štúrova 38
IČO:                            36144002
Právna forma:          občianske združenie
Bankové spojenie:    Tatra banka Liptovský Mikuláš číslo účtu 2629714683/1100
Všetky informácie a tlačivá sú na stránke: www.rozhodni.sk
Vašim rozhodnutím poskytnúť 2% z daní za rok 2013 pre náš klub pomôžete podporiť:
-          kultúrnu činnosť v oblasti neprofesionálneho (amatérskeho) filmu a fotografie a aktívnu prácu s mládežou v tejto oblasti
-          vznik nových filmov, ktoré budú zamerané na kultúrne dedičstvo, spôsob života ľudí, technické rarity a zaujímavosti a tiež  zaznamenávanie zaujímavých udalostí
-          vznik hranej filmovej tvorby
-          vzdelávacie a školiace aktivity v uvedenej oblasti

Ďakujeme všetkým priaznivcom Nicolausfilmu za podporu a priazeň v roku 2013 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a stretnutia v roku 2014.