Činnosť klubu


Nasledovný blok sem asi až tak úplne striktne nepatrí, mohol by sem však patriť tématicky, či kategoricky, pretože aj keď sa nejedná o tvorbu filmovú, predsalen je to činnosť člena klubu, ktorá s médiami, akými sú napríklad aj filmy a videá, bytostne súvisí. Jedná sa totiž o tvorbu webov, bez ktorých by súčasné digitálne médiá, akými sú okrem iných aj filmy a videá, neexistovali.

V roku 2019 táto stránka stagnovala a chátrala a to až do takej miery, že sme sa začali zamýšľať, či by namiesto jej oživenia a zaktualizovania nebolo lepšie vytvoriť úplne novú. Šéf napokon rozhodol, že nová nebude, ale sa oživí a zaktualizuje táto – pôvodná. Kým sa ale tak stalo, Peťo Rybín vytvoril a predložil 3 alternatívne weby. Tak ich sem teda uvádzame na ukážku, aby ste si mohli pozrieť, že ako by mohol web tohto klubu filmárov vyzerať aj inak. (Weby sa otvárajú v novom okne / na novej karte webového prehliadača).


Vypĺňanie (prázdnych) audio kanálov

Už pár-krát sa stalo, že ste sa opakovane pýtali na spôsob, ako vyriešiť špecifický problém so zvukovou stopou v strižni Adobe Premiere. Popis tohto špecifického problému + jeho riešenie si môžete pozrieť na tejto externej stránke s vysvetlením.