O nás

NIE JE TOČIŤ, AKO TOČIŤ, NAČIM AJ NAKRÚCAŤ…

Odpoveď, čo bolo v našom prípade skôr, my alebo kamera, je jednoduchá- MY! Ku kamere sme sa dostali až v roku 1979 v S-klube a neskôr STEPS  klube Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave  viac – menej náhodne. Vtedy, ešte ako KAF-áci (čítaj členovia krúžku amatérskeho filmu) sme prvýkrát videli 8 mm snímací prístroj Quarz. Dokonca nám ho aj požičali a tak sme mohli vzniknúť.

Počas štúdií uzreli svetlo projekčnej lampy naše prvé hrané filmy Žobrák, U zubára a Slovenská story. Nečakaný ohlas hlavne filmu U zubára nás tak zmiatol a pomýlil, že sme sa nerozpadli ani po skončení štúdií. Časť KAF – ákov ostala v Bratislave a časť sa presunula do Liptovského Mikuláša, kde založila v roku 1983 filmový klub pri V-klube Vysokej vojenskej technickej školy, dnes už Vojenskej akadémii SNP. Tá, ako jediná inštitúcia v širokom okolí, bola ochotná znášať na tú dobu nemalé finančné výlohy  (30.000.-Kčs) na základnú 8mm filmovaciu techniku pre náš klub. Tu sme prijali i nový názov – NICOLAUS – Mikuláš.

V polovici deväťdesiatych rokov sme prešli pod  Posádkový dom armády, ktorý sa už tiež volá inak – Posádkový klub. Ale na názve ani tak nezáleží, hlavné je, že sme tu našli v rámci možností podporu  pre našu prácu a táto dobrá spolupráca (musím zaklopať) trvá dodnes. Veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu máme i s LOS-om.  Nie nejde o známe severské zviera na tri, ale o Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Náš klub bol vybavený klasickou 8mm a neskôr 16mm filmovou technikou. Technický pokrok sa nám však nepodarilo zastaviť a tak v dnešnej dobe je táto technika vhodná akurát do múzea. Tam ju však tiež nechcú odkúpiť a kvalitná videotechnika, ktorá neslúži len na záznamy, ale s ktorou sa dá i umelecky tvoriť, predsa presahuje naše možnosti. Aby sme sa pokúsili  vyriešiť ďalšie fungovanie klubu, založili sme v novembri 1998 Záujmové združenie občanov v oblasti neprofesionálneho filmu a fotografie a snažíme sa získať peniažky na tvorbu jednak vlastnou činnosťou a jednak sponzorsky. Musíme sa priznať, že zatiaľ to nič moc nie je… Technika je drahá.

Napriek všetkému samozrejme v našej tvorbe nepoľavujeme a robíme s tým, čo máme, alebo požičiame. Za tých 30 rokov, sme nakrútili viac ako 120 filmov a stovky záznamov rôznych podujatí. Spočiatku to boli hlavne humorné a satirické hrané filmy, no postupne sme k nim pripojili i dokumentárne, reportážne a publicistické filmy ba i prvý filmový  rýdzo liptovský klip na pesničku.  S týmito filmami sme získali desiatky ocenení nielen na najvyšších domácich súťažiach a festivaloch, ale úspešne sme reprezentovali i na súťažiach a festivaloch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Malte, Japonsku, Holandsku, Fínsku, USA, Luxemburgu

ba z festivalov v Rakúsku, Belgicku, Čechách a vo Francúzsku sme doniesli najvyššie ocenenia.

Okrem filmovania sme sa podieľali i na usporiadaní dvoch celoštátnych filmových festivalov v Liptovskom Mikuláši, niekoľkých regionálnych festivalov, uskutočnili sme desiatky premietaní na Slovensku a v Českej republike, niekoľkokrát sme boli v televíznom vysielaní, uskutočnili sme aj tri vlastné fotografické výstavy a na niektorých fotografických súťažiach sme sa  nielen zúčastnili, ale nás aj ocenili.

Aby sme sa cítili stále mladí, snažíme sa zaujať aj tenegerov a mnohí „nicolausáci“ už pokračujú (alebo už aj skončili)  v  rozvíjaní svojho talentu na vysokých školách zameraných na filmovú a televíznu tvorbu doma a aj v zahraničí.

No, aby ste si nemysleli, že riešime len  problémy, alebo že točíme  stále len filmy (aj keď spoločné filmovačky majú tiež svoje neopakovateľné čaro) ! Občas točíme aj pivo. To vtedy, keď si spravíme spoločnú akciu s našimi starými členmi či už z Bratislavy, alebo s  bývalými študentmi, ktorých sa vystriedalo v klube už pekných pár. Samozrejme, že pritom nechýbajú ani naše rodiny a dobrá nálada. Takýmito akciami sú napríklad pravidelné každoročné trojdňové „filmsesion“  pre nicolausákov a ich priateľov, alebo pravidelný  každoročný „Pochod Nicolausu na bežkách“, “Nicolausbiketour” a ďalšie príležitostné akcie.

No a samozrejme, na veľkú radosť našich manželiek, každý týždeň absolvujeme pravidelné utorňajšie stretnutia Nicolausu v bare OLYMPIA o 18 hod.

Registrovaní členovia klubu
meno mesto od roku
1 Ing. Ján KUSKA 031 01 Liptovský Mikuláš 1979
2 Ing. Jaroslav CHOMO 031 01 Liptovský Mikuláš 1979
3 Ing. Dušan GURÁŇ 911 01 Trenčín 1980
4 Ing. Vincent GYORY 940 01 Nové Zámky 1980
5 Jozef UHLIARIK 831 02 Bratislava 3 1981
6 Ing. Gejza SZABO 945 01 Komárno 1981
7 Ing. František OKAPEC 831 03 Bratislava 3 1981
8 Michal DAUBNER 034 01 Ružomberok 1981
9 Ing. Daniel ISKERKA 821 01 Bratislava 1992
10 Mgr.art. Miroslav REGITKO 927 02 Šala 1992
11 Ing. Peter UHLIAR 031 01 Liptovský Mikuláš 1993
12 Doc.akad.mal. Pavol RUSKO 034 01 Ružomberok 1995
13 Ing. Štefan KIDO 031 01 Liptovský Mikuláš 1996
14 Mgr.art. Richard CHOMO 031 01 Liptovský Mikuláš 1997
15 Ján JALOVECKÝ 031 01 Liptovský Mikuláš 1999
16 Mgr.Art. Jana RENGEVIČOVÁ 031 01 Liptovský Mikuláš 1999
17 Ing. Róbert LUKÁČ 034 01 Ružomberok 1987
18 Ida KUSKOVÁ 031 01 Liptovský Mikuláš 1988
19 Ing. Miroslav CIGLIAN 032 21  Bobrovec 2010
20 Luboš TRIZNA 031 01 Liptovský Mikuláš 2004
21 Ing.Ján MURÁNYI 851 01 Bratislava 2005
22 Ján MURÁNYI 851 01 Bratislava 2007
23 Tomáš ŠPIREC 031 05 Liptovský Mikuláš 2007
24 Jakub JANČO 032 05 Žiar – Smrečany 2007
25 PhDr. Pavel ŇUŇUK 831 06 Bratislava 2007
26 Peter RYBÍN 031 01 Liptovský Mikuláš 2008
27 Mgr. Mikuláš BOCKO 034 01 Ružomberok 2008
28 Matej Rajčan 031 04 Liptovský Mikuláš 2009