Papuliaci

16. mája (3 články dozadu) nás šéf vyzval, aby sme mu poslali „svojky“ (fotky samých seba – anglicky: selfies) v „papuliakoch“ (s rúškou na tvári) a to z dôvodu archívneho zadokumentovania interesantnej a pozoruhodnej, zároveň však závažnej až tragi-komickej súčasnosti, kedy kvôli celosvetovej pandémii, všeobecne známej ako Corona-vírus, je väčšina populácie celého sveta povinná nosiť na tvári v lepšom prípade respirátor, minimálne však rúšku (ktorej časom „prischla“ prezývka „papuľák“). Popri knižnej kronike sme teda vytvorili aj elektronickú, internetovú alternatívu v podobe webového fotoalbumu, kde sú fotky Nicolausákov počas obdobia Coronavírusu (marec-jún 2020), na konci ktorého nájdete aj vzácnu raritu: „rúškové“ svadobné foto. FotoAlbum sa otvorí v novom okne (na novej karte) prehliadača po kliknutí na ilustračné foto.

Category: Aktuality
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.