Najbližšie klubové stretnutie 26.5.2020 o 18:00
Nazdar Nicolausáci!!!!
Good news!!!! Otvorili nám klubovňu!!! Teda INDUSTRY PUB!!!
Takže najbližšia schôdza v utorok  26.5.2020 o 18:00 bude už v Industry PUBe!!!!
Skúste doniesť námety na minútovku, alebo humorný film na HAH!!!! Mal by tento rok byť zatiaľ v nezmenenom termíne!!!!
Na stretnutie sa teší
Jano Kuska
P.S. Konečne budeme zase točiť!!! – PIVO!
Category: Aktuality
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.