Ďalšie 2 filmíky Peťa Rybína

Nuž, skutočná pravda je taká, že toto nie je film(ík) v tom zmysle, v akom ho vnímajú filmári, pretože sa jedná o video, ktoré vygenero­vali mobil­né aplikácie Endo­Mondo a Relive. No, a veci-znalí už vedia, že je to „satelitný“ 3D záznam trasy jazdy po­pretkávaný fotkami.

Category: Aktuality
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.