Amafilm NICOLAUS – stručná štatistika

Nicolausácke medzníky

1979

– jeseň, založenie klubu, stali sme sa členmi KAF (krúžku amatérskeho filmu) pri S-klube Strojníckej fakulty  SVŠT v Bratislave na vysokoškolskom internáte M. Nešpora

1980

– pokus o 1. hraný film – Ukradnutý plagát – nedokončený

- nakrútený náš prvý film -  Žobrák (autori J. Kuska, J. Chomo a I. Brezina). Jednalo sa o hraný film v štýle grotesky

1981

- nakrútili sme ďalšiu grotesku  U zubára (autori J. Kuska, J. Chomo a I. Brezina).

– zúčastnili sme sa a vyhrali prvé súťaže -  Zadunajskú osmičku a ZUČ  bratislavských vysokých škôl

1982

– nakrútili sme náš tretí humorný hraný film: Slovenská story (J. Kuska, J. Chomo a I. Brezina)

- zúčastnili sme sa prehliadky najúspešnejších slovenských a českých amatérskych filmov v Paláci kultúry v Prahe

1983

- nakrútili sme náš prvý farebný film – Metamorfózy slovenského zbojníctva, alebo, prežijú rok 2000? (J. Kuska)

-  náš film bol po prvý krát vysielaný v Slovenskej televízii (U zubára)

po skončení štúdií sme založili Krúžok amatérskeho filmu, ktorý sme neskôr  nazvali Nicolaus, pri Vysokej vojenskej technickej škole ČSSP v Liptovskom Mikuláši

- nadviazanie spolupráce s Klubom filmových amatérov pri ZK Tesla v Liptovskom Hrádku

1984

–     nakrútili sme 1. reportážny film – Veľká cena Demänovských jaskýň, ktorý bol zároveň (na dlhú dobu) naším prvým 16 mm filmom

–     zakúpili sme pre krúžok na tú dobu pomerne dobú 8mm techniku

–     prvý krát sme sa zúčastnili okresnej prehliadky amatérskych filmov v Liptovskom Hrádku

–     prvý krát sme sa zúčastnili ďalšej slovenskej súťaže Oravská osmička

1985

–     nakrútili sme náš najdlhší hraný film – Prvovýstup (J. Kuska a Nicolaus)

–     prvý krát sme reprezentovali Liptovský Mikuláš na súťaži ASUT v Prahe

–     rozšírili sme náš technický park o svetelnú techniku

1986

-  prvý krát sme vyhrali celoslovenskú súťaž (s hraným filmom     Prvovýstup)

-      Nakrútili sme prvý liptovský filmový klip: So skupinou Ústredné     kúrenie na pesničku STRATENÁ PRINCEZNÁ

1987

-  uskutočnili sme 0-tý ročník Nicolausáckeho pochodu na bežkách „Za inšpiráciou“

-  Dokončili sme prvý dokumentárny film – O mužovi, ktorý ako prvý     medzi Slovákmi dal sa na zubné lekárstvo (J. Kuska),

-  Absolvovali sme prvé zo školení s režisérom Samom Ivaškom, pri       ktorom sme sa podieľali na nakrútení filmu Tatran

1988

-      prvý krát sme na celoštátnej prehliadke amatérskych filmov  získali ceny vo viacerých kategóriách: 1. cenu v kategórii reportážnych filmov – Mlyny v Oblazoch (J. Kuska, G. Szabó), 2. cenu v kat. hraných filmov – Prekvitá (J. Kuska a Nicolaus), 3. cenu v kategórii dokumentárnych filmov – O mužovi, ktorý 1. Slovákmi dal sa na zubné technictvo (J. Kuska a Nicolaus)

-       prvý krát sme vyhrali Oravskú osmičku

1989    - zriaďovateľ nám zakúpil prvú (a poslednú) videokameru PANASONIC M7

1990

-      V Liptove založil  režisér Samuel Ivaška Prírodnú univerzitu, ktorej sa aktívne zúčastňovali aj Nicolausáci

-       Pod vedením režiséra Sama Ivašku sme spolupracovali v rámci Liptfilmu na tvorbe filmu Silent landing s americkým astronautom James B. Irvinom, ktorý bol ako 8 človek na mesiaci s Apollom 15.

1991

–     film Prvovýstup bol odvysielaný v slovenskej televízii

–     uskutočnil sa 1. ateliér Prírodnej univerzity pod vedením režiséra Samuela Ivašku, na ktorom nicolausáci spolupracovali na nakrúcaní jeho profesionálneho filmu Krajina plná svetla

- film Silent landing, na ktorom spolupracovali aj Nicolausáci, získal v belgickom Huy na festivale Mondial du Cinéma de Cours Métrages Striebornú palmu

1992

- v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila vďaka Nicolausákom historicky prvá súťaž amatérskeho filmu – Neprofesionálny film v Liptove, ktorej spoluorganizátorom bol aj Amafilm Nicolaus

- v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila vďaka Nicolausákom posledná československá Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov, kde bol tiež Amafilm Nicolaus spoluorganizátorom

– Nicolausáci spolupracovali v rámci Prírodnej univerzity ďalšom profesionálnom filme režiséra Sama Ivašku: Strašiak a snežienky

- Nicolausáci aktívne účinkujú v programe 1. ročníka bratislavskej Humoriády.

- prvý krát bol člen nicolausu (J. Kuska) osobne, ako zástupca slovenskej delegácie, na Svetovom festivale amatérskych filmov UNICA – Lido Degli Estenzi, Taliansko. Zatiaľ bez filmu.

1993

– časť nicolausákov úspešne absolvovala dvojročnú „Školu kreatívnych médií“ v rámci Prírodnej univerzity,  pod vedením režiséra Samuela Ivašku

- v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnila 1. Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskych filmov v rámci samostatného Slovenska. Aj tu bol Amafilm Nicolaus spoluorganizátorom.

- nakrútili sme náš prvý samostatný minútový film Vták

1994

– zriadenie klubu Amafilm Nicolaus len pod Posádkovým klubom armády

- aj 2. ročník 1. Celoštátnej tvorivej súťaže a prehliadky amatérskych filmov sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši a aj tu bol Amafilm Nicolaus spoluorganizátorom.

- prvý krát sme sa zúčastnili aktívne s filmom svetovej súťaže neprofesionálneho filmu UNICA, kde sme reprezentovali Slovensko vo World Minute Mowie Cup (Vták)

1995

- vyhrali sme kategóriu JUENESE na 57. ročníku najprestížnejšieho svetového festivalu  amatérskych filmov UNICA vo francúzskom Bourges (L. Gašpar, O. Pizúr: In Fabrikam)

- Nicolausáci zabezpečovali projekcie na dňoch slovenskej kultúry v poľskom Nowom Targu a v káblovej TV v Nowom Targu bola odvysielaná kolekcia nicolausáckych filmov.

– uskutočnili sme prvú smostatnú fotografickú výstavu nicolausákov – FOTOFRAGMENTKY NICOLAUSU

1996

- prvý náš člen, Laco Gašpar, začal študovať na VŠMU –  réžiu dokumentárneho filmu

- pri príležitosti 100. výročia kinomatografie sme sa prezentovali fotografickou výstavou FOTOFRAGMENTKY NICOLAUSU a projekciou filmov zo svojej tvorby v klube SAHOZA na Ministerstve obrany SR v Bratislave.

- reprezentovali sme na medzinárodnom festivale filmových klubov v Banskej Bystrici

- prvý krát bol člen Nicolausu v porote Cineama – celoštátnej tvorivej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby a videotovrby (J. Kuska)

- Nicolausáci pasovali svojho člena Jožka Uhliarika za rytiera gastronómie za to, že im na spoločných filmovačkách a stretnutiach vždy vynikajúco varil.

1997

– druhý náš člen, Oliver Pizúr, začal študovať VŠMU v Bratislave – kameru

1998

– založenie občianskeho združenia AMAFILM NICOLAUS, IČO: 36 144 002 pre sponzorov uvádzam aj číslo účtu:

1999

– tretí náš člen, Jana Kusková, začala študovať Akadémiu umení, odbor audiovizuálna tvorba

-      1x sme vyhrali krajskú FOTOGRAFICKÚ  súťaž AMFO V Žiline (J. Kuska)

2000

– štvrtý náš člen Viera Bačíková začala študovať na VŠMU v Bratislave – kameru

2000

– Laco Gašpar úspešne promoval na VŠMU

-  Laco Gašpar začal študovať v Nemecku na Akademie der Kűnste     v Berlíne.

2001

– piaty náš člen, Richard Chomo začal študovať na VŠMU v Bratislave  filmový strih

2002

– konečne sme zakúpili pre klub vlastnú trojčipovú digitálnu kameru

-         nakrúcanie dokumentačného materiálu pre Český filmový archív (Ruda Mihle) o filmovej tvorbe Nicolausu (hodinový materiál)

-         vybavenie registrácie k získaniu 1% z daní fyzických osôb

2003

– Jana Kusková úspešne zakončila bakalárske štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici a prijali ju na magisterské štúdium na VŠMU v Bratislave – réžiu dokumentárneho filmu.

- Na jubilejný 50. ročník  českej celoštátnej súťaže amatérskych filmov Český lvíček v Svitavách bol pozvaný ako čestný hosť  Ján Kuska a bol mu udelený Pamätný list za obetavú a tvorčiu prácu v oblasti československého neprofesionálneho filmu.

2004

- J. Kusková sa zúčastnila na INTERNETIONALEN MEDIEN SOMMER CAMP YOUNICA – Weizhochheim, Nemecko

- Hudobroň – oslavy 25. výročia Amafilmu Nicolaus spojené so spomienkovým premietaním filmov

2005

-         1. X sme sa umiestnili Croatian Minute Movie Cup, Požega, Chorvátsko v TOP 10 (medzi cca 400 filmami z celého sveta) (J. Kuska, J. Chomo – Vták III)

-         Ľubo Šrol a Ľuboš Trizna  získali za amatérsky videoklip CALL ON ME v relácii DEKA STAR na TV Markíza 1. miesto

- Ján Kuska získal hlavnú cenu za farebnú fotografiu (Marské hmly I a II.) a jeho dcéra Janka Kusková získala  hlavnú cenu za ČB fotografiu (Naratívna fotokoláž IV, V. ) na okresnej súťaži neprofesionálnej fotografickej tvorby  AMFO

- Ján Kuska získal 1. miesto v kategórii A – farebná fotografia v Krajskej súťaži neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO A DIAFOTO  v Žiline

-         UNICA – Blankenberge (Belgicko) – na najvyššej svetovej súťaži neprofesionálnych filmov reprezentoval aj film člen Amafilmu Nicolaus Michala Vrbňáka  „Re-finity“. Súťaže sa zúčastnil aj Nicolausák Jano Kuska ako delegát Slovenska na Generálnom zasadnutí UNICA a člen prípravného výboru pre usporiadanie UNICA 2007 na Slovensku

-         V Liptovskom Mikuláši zasadal medzinárodný výbor UNICA (prehliadka pripravenosti priestorov, kde sa bude konať UNICA

2006

–     Ďalší člen nicolausu – Michal Vrbňák, začal študovať na VŠMU skladbu strihu,

–     Nakrútený úspešný 1. minútový film – Trojuholník (J. Kuska)

–     získali sme Grand prix 55eme CIMES v Holandsku (Trojuholník, J. Kuska)

2007

– Nicolaus bol spoluorganizátorom 69. ročníku svetového festivalu a kongresu neprofesionálneho filmu UNICA 2007 v Liptovskom Mikuláši

- získali sme na UNICA 1. cenu a zlatú medailu na World minute movie cup – WMMC  (J. Kuska: Trojuholník)

- Uskutočnili sme 1. ročník Cyklistického presunu Nicolausu, alias Nicolausbiketour

2008

– Oslavujeme 25 rokov pôsobenia v Liptovskom Mikuláši

-         Získali sme na UNICA  vo WMMC v Hammamete (Tunis) 3. Cenu (J. Kuska – Lovec)

-         Uskutočnili sme 1. ročník cyklistického presunu Nicolausu – NICOLAUSBIKETOUR.

-         Prerazili sme v USA – Buena Park (Kalifornia) – 2x v TOP 10 (amatérske oskary) Trojuholník a Lovec, obidva J. Kuska a v Macedónsku – OSFAF – cena za strih – Best Editing (J. Kuska, Ľ. Trizna: O habovský kardan 2007)

2009

– opäť sme vyhrali na UNICA vo WMMC v Gdansku (Polsko) 1. cenu  (J. Kuska, J. Chomo: Ľudový liečiteľ)

-         v tomto roku sme vyhrali s filmom V Uhlisku nad Porúbkou (J. Kuska) 8 festivalov na Slovensku a v Čechách a celkovo sme vyhrali 11 festivalov na Slovensku a v Českej republike

-         Skončili sme činnosť v budove Posádkového klubu v Liptovskom Mikuláši – zavreli ho.

-          Jánovi Kuskovi udelil pri príležitosti životného jubilea medzinárodný výbor UNICA  ZLATÚ MEDAJLU UNICA za prínos v oblasti neprofesionálneho filmu

2010

- na 72. ročníku svetového festivalu neprovesionálnych filmov  UNICA, Einsiedeln, Švajčiarsko. Nicolausáci získal spomedzi 127 filmov z 36 štátov sveta film V Uhlisku nad Porúbkou (J. Kuska) v hlavnej súťaži Striebornú medajlu (zatiaľ najvyššie ocenenie, ktoré získali slovenskí filmári na UNICA) a zároveň ocenenie za najlepší film zobrazujúci život zvierat a film Chicken Lifestyle (J. Kuska, Ľ. Trizna) získal 3. Cenu vo WMMC.(Svetovom pohári minútových filmov)

- prvý krát sme získali ocenenie na čisto profesionálnom filmovom festivale: ETNOFILM ČADCA. Zo 105 filmov z 22 krajín sveta porota ocenila celkom 13 filmov, medzi nimi aj film V Uhlisku nad Porúbkou, ktorý získal Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie  za najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu. „Za mimoriadne pôsobivý vizuálny obraz ťažkej práce ľudí a koní v slovenských horách“.

2011

- uskutočnili sme už 15. Ročník populárneho nicolausáckeho pochodu na bežkách “Za inšpiráciou” a 5. ročník cyklopresunu Nicolausu, alias Nicolausbiketour

– TV NOE (Ostrava) – v pravidelnej hodinovej relácii Klapka s … ktorá je venovaná neprofesionálnym filmárom a ich filmom bol jej 22. druhý diel venovaný Jánovi Kuskovi (Klapka s Jánom Kuskom)

- na svetofom festivale UNICA v Luxemburgu – získali Nicolausáci za film Bača Milan verzus smernice Európskej únie (J. Kuska) Čestné uznanie, čo je vlastne 4. miesto

2012

- pravidelne celý rok premietame nicolausácke filmy v kaviarni Piánko v Liptovskom Mikuláši

- na medzinárodnom festivale WÖFF Berlín sme získali jednu z hlavných cien – Zlatú medailu UNICA

- prvý krát sme sa prezentovali aj na festivale Rasťa Hatiara Maxihorský dedinský festival v Dúbrave.

-  na slávnostnom večeri JEDNI Z NÁS v KD Lipt. Hrádok pri príležitosti 20. výročia ART ŠTÚDIA v Lipt. Hrádku. Amafilm Nicolaus dostal ďakovný list za spoluprácu.

2013

- na 46. neprofesionálny film v Liptove (krajská Cineama) zo 43 prihlásených filmov mali nicolausáci 20

- v rámci festivalu NOFI, medzinárodný festival neprofesionálnych filmov sme sa prezentovali v Jerevane ( Arménsko), Moskve a v Los Angeles filmom V Uhlisku nad Porúbkou (J. Kuska)

- Na svetovom festivale UNICA, Fieberbrun, Rakúsko, Nicolausáci reprezentovali Slovensko vo World Minute Movie Cup filmom Fén (J. Kuska, Ľ. Trizna) – 5. miesto a J. Kuska bol delegátom Slovenska na Generálnom zasadnutí UNICA a členom oficiálnej delegácie, ktorá prezentovala Slovensko ako usporiadateľa UNICA 2014 v Piešťanoch

- MOZAJKA TVORIVOSTI – na oslave 60. výročia pôsobenia Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši v Kaviarni Reduta boli prizvaní aj zástupcovia Nicolausu (J. Kuska a J. Chomo) a Nicolausák Miro Ciglian bol autorom filmu o histórii osvetového strediska.

Category: Aktuality
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.