Súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova už po 44. krát

Krajská súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova 2011 je tu po 44. krát. V sobotu 16. apríla 2011 sa stretnú amatérski filmári z celého Žilinského samosprávneho kraja v budove Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši.

Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor pre prezentáciu filmovej tvorby v Žilinskom kraji, či poskytnúť možnosť pre porovnávanie a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. Amatérski filmári tu majú možnosť stretnúť sa s odborníkmi z oblasti filmu, vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu. Súťažiť sa bude v žánri dokument, reportáž, experiment, hraný film, animovaný film a videoklip.

Krajského kola súťaže Neprofesionálny film v Liptove sa zúčastnia filmoví amatéri zo Žilinského kraja. Ocenené a krajskou porotou odporučené filmy postúpia na celoštátnu súťažnú prehliadku CINEAMA 2011, ktorá sa uskutoční v Bratislave 10.-12. júna 2011.

Na organizácii podujatia sa podieľajú Liptovské kultúrne stredisko a Amafilm Nicolaus v Liptovskom Mikuláši.

Viac aj na:

facebook

Mikuláš24

Category: Aktuality
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.