Archive for » Jún, 2021 «

Požega 2021
V dňoch 23.-27.6.2021 sa konal v chorvátskej Požege 29. hrvatski Festival jednominutnich Filmova, ktorý je neoficiálnym svetovým festivalom minútových filmov. Filmári z Nicolausfilmu sa už tradične zúčastňujú tohoto festivalu a tento rok dosiahli tiež veľmi pekný úspech. Spomedzi 439 filmov s približne 40 štátov celého sveta získali 3. cenu!
Tohtoročný festival v Požege bol však poznačený aj živelnou pohromou, kvôli ktorej bol značne zredukovaný a skrátený aj program festivalu. Asi 2 hodiny pred začiatkom večerného finálového premietania, do ktorého sa prebojovalo 60 filmov sa cez Požegu prehnala silná búrka s veľkým klrupobitím, ktorá narobila veľké škody na strechách, oknách, autách a aj na stromoch a úrode, ktorú takmer úplne zničila. Bez ujmy neostalo ani naše auto, na ktorom je cca 300 preliačín od krúpov! Podľa slov domácich, také niečo tam nepamätajú.
Category: Aktuality  Comments off
Cineama 2021 – krajské kolo

V Sobotu, 12.6.2021, sa vo výstavných priestoroch Liptovského Kultúrneho Strediska konala prehliadka filmov krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže amatérskych filmárov, Cineama 2021. Súťaže sa už tradične zúčastnili aj členovia nášho klubu. Z bezmála 40 filmov autorov z celého regiónu, súťažiacich vo všetkých vekových skupinách i kategóriách, sa v kategórii Publicistika filmárov nad 21 rokov na 3. mieste umiestnil Peťo Rybín s filmom CykloMasaker. V kategórii Dokument filmárov nad 21 rokov sa na 2. mieste umiestnil Janko Kuska s filmom Železnô. Janko Kuska bodoval aj v kategórii minútových filmov, a to: 2. miesto za film Zvedavý, a 1. miesto za film Nová doba. Ocenené filmy postúpia na predvýber do najvyššieho – celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 3.–5. septembra 2021 v Bardejovských kúpeľoch. Oceneným k ich úspechom gratulujeme, no a ostatných do filmovej tvorby povzbudzujeme! Fotky z tohto podujatia si môžete pozrieť v onLine fotoalbume, ktorý sa otvorí v novom okne po kliknutí na ilustračné foto vľavo hore.

Category: Aktuality  Comments off
Dramaturgia

V utorok 8.6.2021 sa od 18:00 konal druhý, cca 2-hodinový, vzdelávací workshop z cyklu Filmový proces, tentokrát na tému Dramaturgia nie len ku hranému filmu. Prednášal Mgr. Tomáš Hučko, ArtD., z Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave. Podujatie sa uskutočnilo prostredníctvom programu pre onLine mítingy, Google MEET.

Category: Aktuality  Comments off
Prednáška o scenári

V Liptovskom kultúrnom stredisku sa v utorok 1.6.2021 konal prvý vzdelávací workshop z cyklu Filmový proces. Workshop zameraný na tému Scenár ku hranému filmu viedol lektor Mgr. Petr Turoň. Účastníkom z radov neprofesionálnych filmárov lektor predstavil význam štruktúry scenáru, rozdiely medzi literárnou predlohou a filmovým scenárom, postupy pri písaní scenára, body obratu, vďaka ktorým dochádza k posunu v deji. Účastníci sa tiež dozvedeli charakteristiku hlavných postáv, ich definovanie a tiež o scenáristických prístupoch akým je hlavne tímová spolupráca.

Porovnávaním českého filmu Anděl Páně a pripravovaného vlastného filmu nás Petr oboznamoval s jednotlivými fázami štandardného priebehu klasického filmového deja podľa vopred pripraveného scenára, pričom analýzou porovnávania dvoch zmienených filmov ako príkladu vysvetľoval, ako scenár k filmu písať. Nechýbali ani knižka a učebnica o scenári, ktoré si prítomní mohli aspoň prelistovať. Z tohto podujatia máme aj fotografie, ktoré je možné si pozrieť v onLine fotoalbume, ktorý sa otvorí (v novom okne) po kliknutí na ilustračné foto vľavo hore.

Category: Aktuality  Comments off