Archive for » September 27th, 2020«

CineAma 2020, Bardejovské Kúpele

Od piatku do nedele (25.-27.9.2020) sa v Bardejovských kúpeľoch konala celoštátna súťažná prehliadka filmov slovenských amatérskych filmárov CineAma, ktorej sa ako každoročne so svojimi filmami zúčastnili aj členovia NicolausFilmu. Je prinajmenšom pozoruhodné, že súťaže, ktorá je vyhradená amatérom (filmárom, ktorí sa filmovaním neživia, ani si ním nezarábajú, a ani sa na profesionálnu filmársku činnosť nepripravujú, ale sa filmárčine venujú výlučne ako záľube), sa v posledných rokoch zúčastňujú aj študenti, či absolventi, stredných škôl s výučbou viac či menej zameranou na filmárčinu. Na poradnom zbore, ktorý sa na CineAme koná vždy posledný deň podujatia, a ktorý sa tohto roku nekonal, pretože kvôli corona-pandémii Covid-19 organizátori posledný deň aj s jeho programom zrušili, sa plánovalo predložiť návrh: buď tejto skupine vytvoriť v rámci tejto súťaže samostatnú kategóriu, alebo ju do tejto súťaže vôbec nepustiť a vytvoriť jej vlastnú súťaž (napr. súťaž filmovej tvorby študentov a absolventov stredných škôl s výukou „viac či menej“ zameranou na filmovú tvorbu). Aj napriek tomu, že preferovaná bola tvorba mládeže vo veku 16-21 rokov (čo sa na jednej strane všeobecne považuje za podporu mládeže v užitočných či prospešných aktivitách typu „vezmi si loptu, nie drogu“, na strane druhej by to však najmä starší súťažiaci mohli pokojne považovať za svoju vekovú diskrimináciu! – poznámka autora), členovia nášho klubu mali opäť raz „celkom dobrú žatvu“!
  • Ľubor Patsch získal za dokument Lazníci z Hriňovej 1. cenu,
  • Peťo Turoň získal za dokument Tajomná Orava 2. cenu,
  • Paľo Kráľ za dokument Otužilci tatranských plies získal 3. cenu,
  • Peťo Rybín za reportáž Lenkin vLog rovnako 3. cenu,
  • Milan Ohurniak za dokument Tour du Grand Paradiso získal čestné uznanie,
  • Janko Kuska za film Džudy a Kdesi na Slovensku tiež za každý po čestnom uznaní a
  • Paľo Kráľ za dokument Krk 2019 rovnako čestné uznanie.
Okrem toho sme spolu prežili celkom vydarený predĺžený víkend, počas ktorého sme okrem samotnej CineAmy, prvý deň počas príchodu, navštívili skanzen, a posledný deň počas odchodu mesto Bardejov. Ďalšie (iné) parádne fotky od Tomáša Telepáka si môžete pozrieť v tomto fotoalbume.
Category: Aktuality  Comments off