Archive for » Apríl, 2011 «

Nicolausácka žatva na 44. ročníku krajskej filmovej súťaže Neprofesionálny film Liptova

16.4.2011 sa uskutočnil v klubovni Liptovského kultúrneho strediska  44. ročník krajskej filmovej súťaže Neprofesionálny film Liptova – Na krajskej prehliadke neprofesionálnych filmov Nicolausáci nielen zabezpečovali technickú stránku podujatia, ale samozrejme  aj súťažili.. A nie hocijako. Na súťaž bolo prihlásených 24 filmov z ktorých 10 prihlásili členovia Amafilmu Nicolaus!!!! A všetky získali oceneia!!!! Tu sú:

Ján Kuska – film Bača Milan od Juraja do Šimona – 1. Cena v kat. dokument a Cena primátora mesta Lipt. Mikuláš

Ján Kuska – film Bača Milan verzus smernice EU – 1. Cena va kat. reportáž

Miroslav Ciglian – film Smutná ruža – 1. Cena v kat. hraných filmov

Peter Rybín – film Je tam niekto? – 2. Cena v kat. experiment

Ľuboš Trizna – film Nestrácaj nádej – 3. Cena v kat. videoklip

Ľuboš Trizna – film Zvrat o.k. – 3. Cena v kat. experiment

Ľuboš Trizna – film Zvučka 44. Ročníka NFL – Čestné uznanie v kat. zvučka

Ľuboš Trizna – film Boj o bobrovecký most – Čestné uznanie v kat. reportáž

Ján Kuska, Jaroslav Chomo – minútový film Diagnóza – Čestné uznanie v kat. hraný film

Ján Kuska, Jaroslav Chomo – minútový film Nadštandardné vyšetrenie – Čestné uznanie v kat. hraný film.

Teda dokonca za 10 filmov 11 ocenení.

Všetky filmy postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA do Bratislavy v júni 2011

Súťaže sa zúčastnili: Ján Kuska, Jaroslav Chomo, Ľuboš trizna, Tomáš Špirec, Peter Uhliar, Peter Rybín,  Miroslav Ciglian,  Maťo Rajčan a  Ján Jalovecký.

Category: Aktuality  538 Comments
Súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova už po 44. krát

Krajská súťaž Neprofesionálnych filmov Liptova 2011 je tu po 44. krát. V sobotu 16. apríla 2011 sa stretnú amatérski filmári z celého Žilinského samosprávneho kraja v budove Čierneho Orla v Liptovskom Mikuláši.

Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor pre prezentáciu filmovej tvorby v Žilinskom kraji, či poskytnúť možnosť pre porovnávanie a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického, žánrového zamerania a technického spracovania. Amatérski filmári tu majú možnosť stretnúť sa s odborníkmi z oblasti filmu, vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu. Súťažiť sa bude v žánri dokument, reportáž, experiment, hraný film, animovaný film a videoklip.

Krajského kola súťaže Neprofesionálny film v Liptove sa zúčastnia filmoví amatéri zo Žilinského kraja. Ocenené a krajskou porotou odporučené filmy postúpia na celoštátnu súťažnú prehliadku CINEAMA 2011, ktorá sa uskutoční v Bratislave 10.-12. júna 2011.

Na organizácii podujatia sa podieľajú Liptovské kultúrne stredisko a Amafilm Nicolaus v Liptovskom Mikuláši.

Viac aj na:

facebook

Mikuláš24

Category: Aktuality  515 Comments