Archive for » Máj, 2010 «

Niečo z NICOLAUSFILMU rok 2009

2009 ceny za filmy Nicolausu

TOP 100 tabulka autorů za rok 2009 – absolutní

TOP 100 tabulka filmů za rok 2009 – absolutní

TOP tabulka slovenských filmů za rok 2009

TOP tabulka slovenských autorů za rok 2009

ÚSPECHY NICOLAUSFILMU V ROKU 2009

Category: Aktuality  519 Comments
CINEAMA 2010


28. – 30. 5. 2010 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch koná už 18. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2010. Autori so svojimi filmami postupujú od okresného kola cez krajské až po celoštátne kolo. Celoštátne kolo realizuje Národné osvetové centrum v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Piešťanoch, s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR, z prostriedkov grantového systému MK SR a od sponzorov.
Za Nicolausfilm sa zúčastnili  Jaro Chomo a Ján Kuska.
Category: Aktuality  523 Comments